Tapas Bar La Tranca

reservering-overzicht

x
Reserveringsstatus instellen op 'Aangekomen'?
Ja
Nee
Tijd Aantal personen Naam E-mail Telefoon Status
18:00 2 Jeroen schmitz.jeroen@gmail.com 0614880313 Bevestigd
19:00 5 Patrick van den Biggelaar biggelaar05@gmail.com 0628977323 Bevestigd
19:00 4 Patricia patricia_taal@hotmail.com 0621701512 Bevestigd
19:00 2 Saskia Moers Saskiamoers@hotmail.com 0681657273 Bevestigd
19:30 6 Kelly kellylesuis@hotmail.com 0638518278 Bevestigd
20:00 2 Bob vofschuurman@gmail.com 0640534064 Bevestigd